Een veilig sportklimaat

Dat doen we samen

Lidmaatschap

Teams

Sponsoring

Beachvolleybal

Samen houden we onze vereniging veilig en gezellig

Bij Volley2b streven we ernaar een veilige en vertrouwde sportvereniging te zijn waar alle leden zich thuis voelen. Om dit te bereiken, hebben we huishoudelijke clubafspraken opgesteld en die staan hieronder opgesomd.

Home Volley2b

Regels:

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die met jeugdleden omgaan, moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben. Deze verklaring kan kosteloos via de vereniging worden aangevraagd. Daarnaast dienen alle leden zich te conformeren aan de gedragscodes van de Nevobo en het ‘Reglement Ongewenst Gedrag’. Het overtreden van deze gedragsregels is strafbaar en daarom is de ‘leidraad gedrag trainers en begeleiders’ opgesteld. Het reglement geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen en beschrijft met voorbeelden de grenzen van handelen.

Vertrouwens contactpersonen

Quint Vijfvinkel

Vertrouwens contactpersoon

Sven Vermeijden

Vertrouwens contactpersoon

Richt een bericht aan de vertrouwens contactpersonen

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor aan leden, vrijwilligers, staf en ouders van betrokkenen van Volley2b die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en daarover willen praten. De vertrouwenscontactpersoon kan aandacht vragen voor grensoverschrijdend gedrag en daarmee de bespreekbaarheid groter maken. 

Let op: indien het een volledig vertrouwelijk bericht is, is het beter direct een vertrouwenspersoon te benaderen.