Privacyverklaring

Hoe gaat Volley2b om met gegevens?

Lidmaatschap

Teams

Sponsoring

Beachvolleybal

De Volley2b privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Volleybalvereniging Volley2b, gevestigd te Bergschenhoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24423456.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit statement vragen, stel deze vraag dan gerust per e-mail: privacy@volley2b.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Volley2b verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (lidmaatschap) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ivm het kunnen aangaan van het lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (tbv automatische incasso contributie)
 • Pasfoto (tbv nevobo spelerspas)
 • Volleybal licenties (scheidsrechter-, trainers-)

Hieronder een overzicht van gegevens die wij verwerken (en u vrijwilliger met ons deelt) om u te mogen benaderen voor bepaalde activiteiten

 • Volleybalervaring
 • Beroepservaring
 • Sport specifieke diploma’s (bijv. scheidsrechter-, trainerslicenties)


Wie verwerkt de gegevens
Bij Volley2b worden je gegevens verwerkt door volgende personen:

 • De secretaris
 • De ledenadministratie ivm aangaan lidmaatschap
 • Penningmeester ivm contributie
 • Kledingcommissie ivm bestellen wedstrijdtenue
 • Nieuwscommissie ivm versturen nieuwsbrief
 • Web- en sociale media beheerder ivm plaatsen verslagen activiteiten en beeldmateriaal

   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Volley2b verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • (team) Foto op de website en onze Facebookpagina
 • Bij aanmelding jeugdkamp; medicijngebruik en evt. allergieën

Wij verwerken geen gegevens van leden jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Voor inschrijving en aanmelding bij diverse activiteiten wordt toestemming van de ouders gevraagd. Als je denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@volley2b.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
Volley2b verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van het lidmaatschap bij onze vereniging
 • Wedstrijden kunnen spelen in competities van de Nevobo (en andere competities)
 • Het betalen van contributie 
 • Het maken van teamindeling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijv. rij- en telbeurten).
 • Het kunnen bestellen van een wedstrijd tenue
 • Je te informeren over wijzigingen en activiteiten binnen de vereniging

   

Geautomatiseerde besluitvorming
Volley2b neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volley2b) tussen zit.
Volley2b gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Sportlink tbv. ledenadministratie

   

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Volley2b opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie, voor de volgende periodes:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Gegevens tbv deelname aan het jeugdkamp en andere evenementen waarvoor je je hebt aangemeld worden 3 maanden bewaard.

 

Na beëindiging van het lidmaatschap:

 • Bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 jaar
 • Overige persoonsgegevens in het archief.

   

Delen van persoonsgegevens met derden
Volley2b verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volley2b gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien deze onnodig zijn voor het lidmaatschap te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volley2b.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: ledenadministratie@volley2b.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Volley2b  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volley2b neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt zoveel mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@volley2b.nl

 

Links naar andere websites
Onze website en sociale media kunnen links naar andere websites bevatten. Bovenstaande Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Volley2b. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijzigen privacyverklaring
Volley2b kan de privacyverklaring daar waar nodig wijzigen en/of aanpassen. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging zal je via de nieuwsbrief geïnformeerd worden. De meest recente versie is altijd terug te vinden op de website.