Lidmaatschap

Hoe meld je je aan bij Volley2b


Wij geven alle geïnteresseerden de mogelijkheid om 3 maal (zonder kosten) een proeftraining bij een team te komen doen. Neem hiervoor gerust contact op met info@volley2b.nl

Via de ledenadministratie kun je een inschrijfformulier aanvragen of via deze link het ‘inschrijfformulier’ downloaden. Vervolgens kun je je via onderstaande mogelijkheden inschrijven als nieuw lid:

  • Print het toegestuurde inschrijfformulier uit, vul het in en stuur het per post naar de ledenadministratie (adres onderaan het formulier).
  • Scan het ingevulde formulier in en mail het naar de ledenadministratie
  • Vergeet niet bij het retourneren van het formulier om ook een digitale (pas)foto van vnl. het gezicht mee te mailen!
  • Mocht het om de één of andere reden niet lukken het formulier zelf bij de ledenadministratie te bezorgen dan bestaat er de mogelijkheid om het formulier bij de eerstvolgende training aan de trainer te geven.

Heeft u vragen? Mail dan naar ledenadministratie@volley2b.nl

Hoe meld je je af bij Volley2b


Het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Vindt opzegging na deze datum plaats dan blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Verzoeken om uitzonderingen (bijvoorbeeld verhuizing of langdurige blessure) worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd (zie 5.5 HH regelement). Je kunt je afmelden bij ledenadministratie@volley2b.nl ovv je naam en het team/groep waarin je speelde

Contributie

De contributie wordt verrekend door automatische incasso (verplicht) U kunt kiezen voor een automatische incasso in één of twee termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen en moet uiterlijk 1 mei via de ledenadministratie worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributie bedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Bij tussentijdse startdatum wordt de contributie berekend aan de hand van een verdeelsleutel. Op verzoek worden de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

Tarieven

Senioren 2 x trainen 460 euro
Senioren 1 x trainen 380 euro
Jeugd A (16-18 jr) 2 x trainen 330 euro
Jeugd B (14-16 jr) 2 x trainen 300 euro
Jeugd C (12-14 jr) 2 x trainen 280 euro
CMV-Jeugd D (10-12 jr) 2 x trainen 260 euro
CMV-Jeugd E/F (t/m 10 jr) 1 x trainen 180 euro
Speeltuin (4-7 jr) bij 1 x trainen 120 euro
Recreanten en startersgroep 235 euro

Verenigingslid (niet spelend en trainend) 55 euro
Inschrijfgeld 10 euro

Wedstrijdtenue;
-ong. 65 euro voor senioren, recreanten en jeugdleden vanaf de C.
-40-45 euro voor CMV-spelers.
Informatie via kleding@volley2b.nl

*Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid), vanaf 3e volledig seizoens lidmaatschap per gezin – 12.50 euro

Adreswijzigingen


Adreswijzigingen en andere mutaties in contact gegevens graag doorgeven aan: ledenadministratie@volley2b.nl

Volley2b Kledinglijn:


In de ALV van 25-08-2017 is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd. Deze lijn is in samenwerking met leverancier Muta Sport specifiek voor Volley2b samengesteld. Het tenue (shirt + broekje) wordt door Recreanten, Senioren, Jeugd en CMV-leden ‘verplicht’ aangekocht en gedragen tijdens competitie wedstrijden en CMV-toernooitjes.
Via kleding@volley2b.nl kan een pas-moment voor het tenue worden ingepland en kan er besteld worden. Met deze nieuwe leverancier kunnen we garanderen dat alle kleding uit de Volley2b lijn voor een langere periode beschikbaar zal zijn en niet zoals nu bij veel merken na 3 jaar uit de collectie worden gehaald.
Senioren en Recreanten krijgen hun eigen persoonlijke shirtnummer dat gedurende hun lidmaatschap en lopend contract met Muta Sport hetzelfde blijft.
Leden die een shirt van een ander lid overnemen dienen i.v.m. het nummer eerst contact op te nemen met kleding@volley2b.nl Dit om evt. dubbele nummers binnen een team te voorkomen.

Via onze webshop volley2b.muta.nl  kunt u zelf diverse artikelen, waaronder trainingspakken, hoodies, tassen, kousen ed. bestellen.

Voor geïnteresseerde sponsoren zijn er diverse sponsor pakketten waarmee het bedrijfslogo  ook via bijv. trainingspakken en tassen geuit kan worden. Voor meer info hierover kan contact opgenomen worden met sponsoring@volley2b.nl

Gesponsorde pakken en –tassen worden in bruikleen uitgegeven aan leden van een  team. Volley2b is en blijft eigenaar van deze kleding.  De speler aanvaardt de kleding in de staat waarin deze zich ten tijde van de ingebruikneming bevindt en zal ervoor zorg dragen dat deze in die staat aan het einde van het seizoen wordt teruggegeven aan Volley2b. Bij niet nakoming daarvan is de speler een gesteld bedrag ter vervanging verschuldigd. De speler mag zelf geen markeringen op de kleding aanbrengen en houdt zich aan de wasvoorschriften van het label in de kleding.  De speler levert na opzegging en sowieso aan het einde van het seizoen binnen 10 dagen de kleding gewassen in bij de  kledingbeheer.