Lidmaatschap

Proeflessen bij Volley2b
Ben je ook nieuwsgierig of volleybal bij onze club iets voor jou is? Bij Volley2b mag je 3 keer gratis mee komen trainen.

Op deze manier kun je eerst rustig ervaren of je het leuk vindt, geeft het jou de kans te kijken of onze vereniging bij je past en kunnen wij beoordelen welk team of trainingsgroep het beste bij je zou passen.

Geïnteresseerd in proeflessen?  Meld je aan via deze link, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Hieronder vind je informatie over lidmaatschap bij Volley2b. Heb je nog vragen, mail dan gerust naar info@volley2b.nl

Hoe meld je je aan bij Volley2b

Wil je daarna lid worden, dan kun je inschrijven via deze link. Mail tevens een pasfoto aan ledenadministratie@volley2b.nl voor de verplichte digitale spelers/ lidmaatschapskaart. 

Als je lid wordt ga je het lidmaatschap aan voor het hele seizoen en ga je tevens akkoord met onze statuten en het huishoudelijk reglement (deze zijn op te vragen bij de secretaris). Een seizoen loopt van 1 juni tot 31 mei. Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail vóór 1 mei te worden gedaan bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd.

Bij inschrijving vragen wij tevens toestemming voor de gegevensverwerking.  Bewust of onbewust deel je nl. persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben wij in dit privacy statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Voor het goed functioneren en het profileren van onze club willen wij je graag informeren over onze vereniging, onze (sport)activiteiten en dergelijke. Ook willen we teamindelingen, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op de Volley2b website, facebook pagina, Instagram/twitter en soms in de lokale kranten plaatsen.

In ons document Verklaring gegevensverwerking geven we hier meer info over. Na het doorlezen vragen we hier je toestemming voor.

 Hoe meld je je af bij Volley2b

Het lidmaatschap dient uiterlijk 1 mei per mail bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Vindt opzegging na deze datum plaats dan blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Verzoeken om uitzonderingen (bijvoorbeeld verhuizing of langdurige blessure) en alle aanmeldingen na 1 mei worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd (zie 5.5 HH reglement).
Afmelden kan alleen via ledenadministratie@volley2b.nl ovv je naam en het team/groep waarin je speelde 

Contributie
De contributie wordt geïnd door automatische incasso (verplicht) U kunt kiezen voor een automatische incasso in één of twee termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen en moet uiterlijk 1 mei via de ledenadministratie worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Bij tussentijdse startdatum wordt de contributie berekend aan de hand van een verdeelsleutel. Op verzoek worden de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

Tarieven
Senioren 2 x trainen 460 euro

Senioren 1 x trainen 380 euro

Jeugd A (16-18 jr) 2 x trainen 330 euro

Jeugd B (14-16 jr) 2 x trainen 300 euro

Jeugd C (12-14 jr) 2 x trainen 280 euro

CMV-Jeugd D (10-12 jr) 2 x trainen 260 euro

CMV-Jeugd E (6-10 jr) 1 x trainen 180 euro

Speeltuin (4-6 jr) 1 x trainen 120 euro

Recreanten/ (jeugd)startersgroep 235 euro

Lid alleen 1 x trainen (TR) 235 euro

Verenigingslid (niet spelend en trainend) 55 euro

Inschrijfgeld 10 euro
*Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid), vanaf 3e volledig seizoens lidmaatschap per gezin – 12.50 euro

Wedstrijdtenue prijzen;

-68 euro voor senioren, recreanten en jeugdleden vanaf de C.

-38-42 euro voor CMV-spelers.
Informatie en bestellen wedstrijdtenue via kleding@volley2b.nl

*Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid), vanaf 3e volledig seizoens lidmaatschap per gezin – 12.50 euro

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Contactgegevens van alle fondsen vind je op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. Meer weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen en andere mutaties in je contactgegevens graag doorgeven aan: ledenadministratie@volley2b.nl

Volley2b Kleding
Volley2b heeft een eigen kledinglijn die samen met leverancier Muta Sport specifiek voor onze club is samengesteld. Via onze webshop  kun je zelf diverse artikelen, waaronder trainingspakken, hoodies, tassen, kousen ed. bestellen. Alle informatie over clubartikelen, wedstrijdkleding en inspeelshirts vind je op https://www.volley2b.nl/kleding/

Voor geïnteresseerde sponsoren zijn er diverse sponsorpakketten waarmee het bedrijfslogo  ook via bijv. trainingspakken en tassen geuit kan worden. Voor meer info hierover kan contact opgenomen worden met sponsoring@volley2b.nl