Lidmaatschap

Aan- en afmelden

Hoe meld je je aan bij Volley2b
Wij geven alle geinteresseerden de mogelijkheid om 3 maal (zonder kosten) een proeftraining bij een team te komen doen. Neem hiervoor gerust contact op met info@volley2b.nl

Via de ledenadministratie kun je een inschrijfformulier aanvragen of via deze link het ‘inschrijfformulier’ downloaden. Vervolgens kun je je via onderstaande mogelijkheden inschrijven als nieuw lid:

  • Print het toegestuurde inschrijf- en machtigingsformulier uit, vul het in en stuur het per post op naar Irislaan 16, 2651 PR Berkel en Rodenrijs.
  • Vergeet niet bij het retouneren van het formulier om ook een digitale (pas)foto van vnl. het gezicht mee te mailen!
  • Mocht het om de één of andere reden niet lukken het formulier zelf bij de ledenadministratie te bezorgen dan bestaat er de mogelijkheid om het formulier bij de eerstvolgende training aan de trainer te geven.

Heeft u vragen? Mail dan naar ledenadministratie@volley2b.nl

Hoe meld je je af bij Volley2b

Het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Vindt opzegging na deze datum plaats dan blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Verzoeken om uitzonderingen (bijvoorbeeld verhuizing of langdurige blessure) worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd (zie 5.5 HH regelement). Je kunt je afmelden bij ledenadministratie@volley2b.nl ovv je naam en het team/groep waarin je speelde.

Contributie

De contributie wordt verrekend door automatische incasso (verplicht) U kunt kiezen voor een automatische incasso in één of twee termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen en moet uiterlijk 1 mei via de ledenadministratie worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributie bedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Bij tussentijdse startdatum wordt de contributie berekend aan de hand van een verdeelsleutel. Op verzoek worden de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

Contributie 2017-2018
Senioren 2 x trainen 460 euro
Senioren 1 x trainen 380 euro
Jeugd A (16-18 jr) 2 x trainen 330 euro
Jeugd B (14-16 jr) 2 x trainen 300 euro
Jeugd C (12-14 jr) 2 x trainen 280 euro
CMV-Jeugd D (10-12 jr) 2 x trainen 260 euro
CMV-Jeugd E/F (t/m 10 jr) 1 x trainen 180 euro
Speeltuin (4-7 jr) bij 1 x trainen 120 euro
Recreanten en startersgroep 235 euro
Verenigingslid (niet spelend en trainend) 55 euro
Inschrijfgeld 10 euro

Wedstrijdtenue;
-ong. 65 euro voor senioren, recreanten en jeugdleden vanaf de C.
-40-45 euro voor CMV-spelers.
Informatie via kleding@volley2b.nl

 *Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid), vanaf 3e lidmaatschap per gezin – 12.50 euro

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen en andere mutaties in contact gegevens graag doorgeven aan: ledenadministratie@volley2b.nl

Kledingbeheer

Nieuwe Kledinglijn:

In de afgelopen ALV (25-08-2017) is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd. Deze lijn is in samenwerking met een nieuwe leverancier specifiek voor Volley2b samengesteld en zal binnenkort via een webshop te koop zijn. In de aanloop daar naar toe zullen er pas-momenten ingepland worden zodat iedereen kan passen voor de juiste maat. Met deze nieuwe leverancier kunnen we garanderen dat alle kleding uit de Volley2b lijn voor een langere periode beschikbaar zal zijn en niet zoals nu bij veel merken na 3 jaar uit de collectie worden gehaald. Het is de bedoeling dat alle spelers uit de CMV-, reguliere- en recreanten competities dit seizoen in het nieuwe tenue gaan spelen. Verdere info volgt binnenkort.


*Voor gesponsorde teams zijn de kosten van het wedstrijdtenue voor de sponsor. De heren tenues en dames shirts zijn in bruikleen en blijven eigendom van de vereniging. Aan het einde van elk seizoen wordt al deze kleding in overleg met de kledingbeer samen ingeleverd.

*Voor teams zonder sponsor dient het wedstrijdtenue betaald te worden door de individuele teamleden zelf en zijn zij dan de eigenaar van het tenue. Bij overdracht van het tenue aan iemand anders dient er op gelet te worden dat het betreffende shirtnummer niet al in het team voorkomt. Dit graag na contact met de kledingbeheer.

*Een lid dat van een gesponsord team naar een team zonder sponsor gaat dient op dat moment i.o.m. de kledingbeheer zelf het wedstrijdtenue aan te schaffen.

*Een lid dat naar een gesponsord team gaat, waar geen tenue meer beschikbaar is, zal in overleg met de kledingbeheer zelf een broekje en het shirt met logo’s en nummering aan moeten schaffen. Evt. kan in overleg de sponsor gevraagd worden (een deel) te betalen

In de team tas zit een wasvoorschrift. De wedstrijdshirts dienen, in het geval van een gesponsord team, per team gezamenlijk te worden gewassen.

De wedstrijdkleding mag alleen tijdens de wedstrijden gedragen worden. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing van kleding of geconstateerde schade dient de leider/speler dit direct na constatering te melden bij de kledingbeheer. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het Bestuur.

Zonder toestemming van het Bestuur mogen zelfstandig, in verband met verplichtingen jegens sponsoren/andere partijen, op de kleding geen teksten, rugnummers, namen etc. worden aangebracht.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met; kledingbeheer@volley2b.nl