Lidmaatschap

Hoe meld je je aan bij Volley2b


Wij geven alle geïnteresseerden de mogelijkheid om 3 maal (zonder kosten) een proeftraining bij een team te komen doen. Voor deelname hieraan graag wel eerst even een afspraak maken via info@volley2b.nl

Wil je daarna lid worden, dan kun je inschrijven via deze link of stuur even een berichtje naar ledenadministratie@volley2b.nl voor een inschrijfformulier. Mail tevens een digitale pasfoto voor de spelers/ lidmaatschapskaart.

Als je lid wordt ga je het lidmaatschap aan voor het hele seizoen en ga je tevens akkoord met onze statuten en het huishoudelijk reglement (deze zijn op te vragen bij de secretaris) . Een seizoen loopt van 1 juni tot 31 mei. Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail vóór 1 mei te worden gedaan bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributie bedrag verschuldigd.

 Bij inschrijving vragen wij tevens toestemming voor de gegevensverwerking.  Bewust of onbewust deel je nl. persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben wij in dit privacy statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

 Voor het goed functioneren en het profileren van onze club willen wij je graag informeren over onze vereniging, onze (sport)activiteiten en dergelijke. Ook willen we teamindelingen, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op de Volley2b website, facebook pagina, Instagram/twitter en soms in de lokale kranten plaatsen.

In ons document Verklaring gegevensverwerking geven we hier meer info over. Na het doorlezen vragen we hier je toestemming voor.

 

 

Hoe meld je je af bij Volley2b


Het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail uiterlijk 1 mei bij de ledenadministratie te worden opgezegd. Vindt opzegging na deze datum plaats dan blijft het gehele jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Verzoeken om uitzonderingen (bijvoorbeeld verhuizing of langdurige blessure) worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd (zie 5.5 HH regelement). Je kunt je afmelden bij ledenadministratie@volley2b.nl ovv je naam en het team/groep waarin je speelde

Contributie

De contributie wordt verrekend door automatische incasso (verplicht) U kunt kiezen voor een automatische incasso in één of twee termijnen. Het volleybalseizoen loopt van 1 juni tot 31 mei.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen en moet uiterlijk 1 mei via de ledenadministratie worden opgezegd. Bij tussentijdse opzegging blijft het gehele jaarlijkse contributie bedrag verschuldigd, restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Bij tussentijdse startdatum wordt de contributie berekend aan de hand van een verdeelsleutel. Op verzoek worden de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

Tarieven

Senioren 2 x trainen 460 euro
Senioren 1 x trainen 380 euro
Jeugd A (16-18 jr) 2 x trainen 330 euro
Jeugd B (14-16 jr) 2 x trainen 300 euro
Jeugd C (12-14 jr) 2 x trainen 280 euro
CMV-Jeugd D (10-12 jr) 2 x trainen 260 euro
CMV-Jeugd E (9-10 jr) 1 x trainen 180 euro
CMV-Jeugd F (6-9 jr) 1x 1u trainen 150 euro
Speeltuin (4-6 jr) 1 x trainen 120 euro
Recreanten/ (jeugd)startersgroep 235 euro

Verenigingslid (niet spelend en trainend) 55 euro
Inschrijfgeld 10 euro

Wedstrijdtenue prijzen;
-66-68 euro voor senioren, recreanten en jeugdleden vanaf de C.
-38-42 euro voor CMV-spelers.
Informatie via kleding@volley2b.nl

*Gezinskorting (te verrekenen bij het oudste gezinslid), vanaf 3e volledig seizoens lidmaatschap per gezin – 12.50 euro

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder. 

Adreswijzigingen


Adreswijzigingen en andere mutaties in contact gegevens graag doorgeven aan: ledenadministratie@volley2b.nl

Volley2b Kleding

Volley2b heeft een eigen kledinglijn die samen met leverancier Muta Sport specifiek voor onze club is samengesteld. Via onze webshop  kun je zelf diverse artikelen, waaronder trainingspakken, hoodies, tassen, kousen ed. bestellen. Alle informatie over clubartikelen, wedstrijdkleding en inspeelshirts vind je op https://www.volley2b.nl/kleding/

Voor geïnteresseerde sponsoren zijn er diverse sponsorpakketten waarmee het bedrijfslogo  ook via bijv. trainingspakken en tassen geuit kan worden. Voor meer info hierover kan contact opgenomen worden met sponsoring@volley2b.nl