Corona Protocol

Deze Corona Protocollen zijn van Volley2B en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen voor binnensport. De protocollen hebben betrekking op: bezoek en thuisblijfplicht, afstand en doorstroming, hygiëne, ventilatie en risicogroepen. Ook zijn de maatregelen gebaseerd op protocollen en adviezen van de Nevobo, het RIVM, de GGD en NOC*NSF

 

BIJ VOLLEY2B KAN VANWEGE DE 1,5 AFSTAND NIET GEDOUCHT WORDEN

 

1. Bezoek en thuisblijfplicht

Rond alle activiteiten van de club geldt de thuisblijfverplichting bij gezondheidsklachten:

 

 •   Verkoudheidsklachten? > blijf thuis en kijk op de website ggd.nl waar je je kunt laten testen.

 

 •   Iemand binnen je huishouden heeft verkoudheidsklachten? > blijf thuis en verzoek diegene zich te laten testen bij de GGD. 

 

 •   Aanvoerders vragen voor aanvang van de training/wedstrijd aan hun team of men klachten heeft. Bij klachten blijven leden thuis en bezoeken de sporthal ook niet als toeschouwer.

 

 •   Vermijd onnodig bezoek aan de zaal. Ouders en toeschouwers mogen de zaal niet betreden. Wij verzoeken ze bij het brengen/halen van hun kinderen in de auto te wachten. 

 

 •   Toeschouwers zijn niet welkom, de ouders van uitspelende jeugdteams zijn ook niet welkom in de zaal vanwege de beperkte ruimte. Ook rij-ouders zijn helaas niet welkom in de zaal in verband met de beperkte ruimte. 

 

2. Afstand houden en doorstroming 

Bij Volley2b dienen alle leden en bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te houden binnen en buiten de zaal. Hierop zijn enkele uitzonderingen van kracht:

 

 •   Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;

 

 •   Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;

 

 •   Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

 

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter worden losgelaten. Het gaat hierbij om:

 

Sporters die deelnemen aan een (oefen)wedstrijd/training;

 

Volley2b leden worden verzocht om de volgende maatregelen te treffen vanuit de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid:

 

 •   Attendeer andere leden en/of bezoekers erop om afstand van elkaar te houden. Herhaal deze boodschap indien nodig. Zijn er leden en/of bezoekers die de maatregelen en protocollen weigeren op te volgen dan kan dit worden doorgegeven aan het V2B Corona-team of aan het bestuur.

 

 •   Kom in sportkleding naar de zaal. De kleedkamers kunnen niet langer gebruikt worden. Deze gaan op slot.

 

 •   Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten naar de hal en verlaat het veld na afloop zo spoedig mogelijk. Stop de training 10 minuten voor aanvang van de volgende trainingsgroep. Te vroeg in de hal? Je dient buiten of in je auto te wachten tot de voordeur geopend wordt.

 

Volg de looproute bij het verlaten van de zaal: uitsluitend via de andere uitgang 

 •   Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in één ruimte. Borg altijd de anderhalve meter afstand in een ruimte. Laat bij bezoek de gegevens achter.

 

 •   Bij Volley2b kan op dit moment geen gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers omdat de 1,5 meter hier niet gewaarborgd kan worden.

 

 •   Toeschouwers (ook rij-ouders en leden) mogen niet plaatsnemen op de tribunes omdat hier de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

 

3. Hygiënemaatregelen

De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen om zoveel mogelijk hygiëne te waarborgen:

 

 •   Desinfecteer de handen bij aankomst.

 

 •   Desinfecteer de ballen na een training/wedstrijd (hiervoor worden alcohol sprays beschikbaar gesteld). 

 

 • Voor alle leden en bezoekers geldt: was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schudt geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 

4. Wedstrijden

Voor de aanwijzing van officials en opleiders door de Nevobo zijn de volgende

richtlijnen opgesteld:

 

 • SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de tribune of op een stoel langs het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen.

 

 • Let op: na afloop van de wedstrijd worden alle officials als publiek aangemerkt en

daar gelden mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het begeleiden van een

wedstrijd.

 

 • Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de wedstrijd(dag).

 

 • Schudt geen handen, maar begroet collega’s en teams wel.

 

 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedkamers. (de kleedkamers gaan op slot)

 

 • Uitvoeren van spelerskaartcontrole:

Houd de 1,5 meter afstand in acht. Controle bij de wedstrijdtafel, indien 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

 

 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

 • Richt de tellertafel zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden.

 

 • Indien een scheidsrechter zich op korte termijn voor een wedstrijd moet afmelden wegens een corona besmetting of corona gerelateerde klachten, zal hiervoor geen sanctie worden opgelegd.

 

 • Indien de ruimte voor reservespelers is uitgebreid om op de reservebank 1,5 meter afstand te houden, is het toegestaan de wisselzone uit te breiden.

 

 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling

hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door

het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is

wel toegestaan.

 

 • Publiek is niet toegestaan.

 

 • Kijk voor een volledig overzicht van aangepaste (spel)regels in het arbitrage protocol, deze wordt apart gepubliceerd.

 

Coaches en overige staf

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.

 

 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het

bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.

 

 • Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein

mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen.

 

 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.

 

 • Schudt geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.

 

 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.

 

 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5

meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

Spelers

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen

 

5. Ventilatie

Zorg ervoor dat er (zolang dit mogelijk is) maximale ventilatie is in de hal. Houd (tussen)deuren en nooduitgangen open om extra tocht te realiseren. Bij slecht weer of te veel kou mogen deze gesloten worden.

6. Risicogroepen

Het RIVM heeft aanvullende adviezen voor leden/bezoekers die behoren tot één van de risicogroepen.

 

Bezoekers die tot een risicogroep behoren, wegen zelf af of zij de hal kunnen en willen bezoeken.

 

7. Vervoer

Wij adviseren onze eigen leden en bezoekers (van 13 jaar of ouder) om bij het reizen in de auto een mondkapje te dragen. 

 

 

Op trainingsavonden en op speeldagen is er een kaderlid aanwezig om toe te zien op naleving van de protocollen. De aanwijzingen van het kaderlid dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer leden deze protocollen negeren dan mogen andere leden hen vriendelijk verzoeken dit alsnog op te volgen. Wanneer leden andere leden aanzetten tot het bewust negeren van de protocollen dan volgt er een gesprek met een bestuurslid. Bij een positieve COVID-19 test, graag mailen naar corona@volley2b.nl. Dit zodat wij de GGD kunnen ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek.

 

Bij besmetting binnen een team gelden de adviezen van de GGD. Mogelijk worden er wedstrijden later ingehaald.