Corona Protocol voor Bezoekers

Deze Corona Protocollen zijn van Volley2B en zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen voor binnensport. De protocollen hebben betrekking op: bezoek en thuisblijfplicht, afstand en doorstroming, hygiëne, ventilatie en risicogroepen. Ook zijn de maatregelen gebaseerd op protocollen en adviezen van de Nevobo, het RIVM, de GGD en NOC*NSF

 

BIJ VOLLEY2B KAN VANWEGE DE 1,5 AFSTAND NIET GEDOUCHT WORDEN

 

1. Bezoek en thuisblijfplicht

Rond alle activiteiten van de club geldt de thuisblijfverplichting bij gezondheidsklachten:

 

 •   Verkoudheidsklachten? > blijf thuis en kijk op de website ggd.nl waar je je kunt laten testen.
 •   Iemand binnen je huishouden heeft verkoudheidsklachten? > blijf thuis en verzoek diegene zich te laten testen bij de GGD. 
 •   Aanvoerders vragen voor aanvang van de training/wedstrijd aan hun team of men klachten heeft. Bij klachten blijven leden thuis en bezoeken de sporthal ook niet als toeschouwer.
 •   Vermijd onnodig bezoek aan de zaal. Ouders en toeschouwers mogen de zaal niet betreden. Wij verzoeken ze bij het brengen/halen van hun kinderen in de auto te wachten.

 •   Toeschouwers zijn niet welkom, de ouders van uitspelende jeugdteams zijn ook niet welkom in de zaal vanwege de beperkte ruimte. Ook rij-ouders zijn helaas niet welkom in de zaal of de aangrenzende horecagelegenheid.

 

 

2. Afstand houden en doorstroming

Bij Volley2b dienen alle leden en bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te houden binnen en buiten de zaal. Hierop zijn enkele uitzonderingen van kracht:

 

 •   Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;

 

 •   Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;

 

 •   Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

 

 

 

 

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter worden losgelaten. Het gaat hierbij om:

 

Sporters die deelnemen aan een (oefen)wedstrijd;

 

 •   Kom in sportkleding naar de zaal, gebruik van de kleedkamers is niet mogelijk. (de kleedkamers gaan permanent op slot)

 

 •   Kom niet eerder dan 10 minuten voor het inspelen en verlaat het veld na afloop direct. Te vroeg bij de hal? er is geen mogelijkheid om op de tribune plaats te nemen, dit is verboden! Wij adviseren alle bezoekers voor de deur of in de auto te wachten.

 

Sporthal de Ackers is een kleine sporthal houd hier van tevoren rekening mee!

 

 •   Gebruik de kleedkamers niet. (deze zijn gesloten)

 

Volg de looproute bij het verlaten van de zaal: uitsluitend via de andere uitgang 

 •   Borg altijd de anderhalve meter afstand in een ruimte. En laat je gegevens achter bij binnenkomst. (Dit kan digitaal middels een QR-code). 

 

 •   Bij Volley2b kan op dit moment geen gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers omdat de 1,5 meter hier niet gewaarborgd kan worden.

 

 •   Volley2b toeschouwers mogen ook niet plaatsnemen op de tribunes omdat hier de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

 

3. Hygiënemaatregelen

De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen om zoveel mogelijk hygiëne te waarborgen:

 

 •   Desinfecteer de handen bij aankomst. (Er staat een desinfectie pomp bij de ingang).

 

 •   Desinfecteer de ballen na een wedstrijd (hiervoor worden alcohol sprays beschikbaar gesteld op de wedstrijdtafels). 

 

 • Voor alle leden en bezoekers geldt: was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schudt geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 

4. Wedstrijden

Voor de aanwijzing van officials en opleiders door de Nevobo zijn de volgende

richtlijnen opgesteld:

 

 • SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de tribune of op een stoel langs het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen.

 

 • Let op: na afloop van de wedstrijd worden alle officials als publiek aangemerkt en

daar gelden de normale richtlijnen voor.

 

 • Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de wedstrijd(dag).

 

 • Schudt geen handen, maar begroet collega’s en teams wel.

 

 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, de kleedkamers zijn niet geopend. 

  

 • Uitvoeren van spelerskaartcontrole:

Houd de 1,5 meter afstand in acht. Controle bij de wedstrijdtafel, indien 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

 

 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling

hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door

het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is

wel toegestaan.

 

 • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden.

 

 

Coaches en overige staf

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.

 

 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.

 

 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.

 

 • Schudt geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.

 

 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.

 

 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5

meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

Spelers

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen

 

5. Ventilatie

Zorg ervoor dat er (zolang dit mogelijk is) maximale ventilatie is in de hal. Houd (tussen)deuren en nooduitgangen open om extra tocht te realiseren. Bij slecht weer of te veel kou mogen deze gesloten worden.

 

6. Vervoer

Wij adviseren bezoekers (van 13 jaar of ouder) om bij het reizen in de auto een mondkapje te dragen. Houd kinderen van het eigen huishouden zoveel mogelijk voorin de auto en teamgenoten op de achterbank.

 

Wanneer leden of bezoekers deze protocollen negeren dan mogen andere of bezoekers leden hen vriendelijk verzoeken dit alsnog op te volgen.

 

Bij het niet naleven van de protocollen worden er door lokale handhaving maatregelen getroffen. Dit kan verwijdering uit de hal of een boete tot gevolg hebben.

 

Wanneer leden andere leden aanzetten tot het bewust negeren van de protocollen dan volgt er een gesprek met een bestuurslid.

 

Bij een positieve COVID-19 test, graag mailen naar corona@volley2b.nl. Dit zodat wij de GGD kunnen ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek en zelf maatregelen kunnen treffen.

 

Bij besmetting binnen een team gelden de adviezen van de GGD. Mogelijk worden er wedstrijden later ingehaald.