Volley2Beach: organisatie en contributies

Doelen
Met Volley2Beach hebben we de volgende doelen:
1. >90% van de leden van Volley2B is deze zomer een keer op onze nieuwe locatie. Om te spelen, trainen, iets te organiseren, voor de gezelligheid of om te spelen of aanmoedigen bij een toernooi. Volley2Beach zorgt ervoor dat we elkaar het hele jaar kunnen blijven zien en samen blijven volleyballen
2. Beach levert een positieve bijdrage aan de Volley2B begroting, terwijl de extra beachcontributie voor Volley2B leden laagdrempelig blijft.
3. Meer dan 10.000 sporturen op onze locatie
4. Minimaal 4 nieuwe partners per seizoen
5. Twee nieuwe (beach)sporten per seizoen

Informatie over de start van het seizoen in 2023, inschrijven, trainingen, clubavonden en een trainersworkshop vind je in dit nieuwsbericht. Hieronder meer over de organisatie en contributies bij Volley2Beach.

Organisatie

Essentieel om op lange termijn een sterk Volley2Beach te hebben, waar iedereen met plezier komt en energie krijgt van de bijdrage die hij/zij levert is een stabiele organisatie waar vele handen licht werk maken. Belangrijk voor 2023 is om die organisatie op te bouwen. Uitgangspunten daarvoor:
- Volledig onderdeel van Volley2B
- Behapbare taken
- Doen waar je energie van krijgt
- Beachvrijwilligers kunnen juist ook leden zijn die zich alleen voor beach inzetten (als trainer of vrijwilliger), of juist ook de leden die nu nog alleen beachlid zijn (niet of niet meer indoor spelen bij Volley2B)

Bovenaan dit bericht een plaatje van de organisatie en teams waar we naar streven. Wil je een bijdrage leveren? Zie je iets wat je leuk lijkt? Of gewoon eens sparren over wat er kan? Neem contact op met info@volley2beach.nl, Sander of een ander bestuurslid!

Contributies

Uitgangspunten voor de contributies deze zomer zijn:
- Laagdrempelig, in balans met indoor-contributie en passend bij een beachafdeling-in-opbouw
- Wel een bijdrage om bij te dragen aan kosten (materialen, locatie, trainersvergoedingen)
- Ook nog-niet-leden van Volley2B verbinden we graag (weer) bij de vereniging via beachvolleybal

Geplaatst in beach, nieuws.