Volley2Beach: Alles over Trainingen!

Beachtrainingen!
Deze zomer werken we met 8 weken beachtraining. Op maandag 15 mei start de eerste trainingsweek en het loopt door tot aan de zomervakantie (vrijdag 7 juli). Schrijf je uiterlijk woensdag 10 mei in met dit formulier: https://forms.gle/Ro2EVWgvJE1ekCCM7. Hierboven het trainingsschema, hieronder antwoord op veel vragen over de trainingen! Volledige informatie over Volley2Beach in 2023 vind je via dit nieuwsbericht.

Hoe worden groepen samengesteld? 
In het inschrijfformulier geef je een aantal voorkeuren aan; trainingsdagen, motivatie en eventueel met wie je graag in de groep wilt. Op basis van je voorkeuren, inschatting van niveau en in geval van jeugd stellen we zo gelijkgestemd mogelijke groepen samen.

Is er sowieso plek voor me?
Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare trainers. Bij de jeugd streven we naar 1 trainer op 1 veld met maximaal 8 tot 10 jeugdspelers. Bij volwassenen kan dit 1 trainer op 2 velden met maximaal 16 spelers zijn. Indien er niet genoeg trainers zijn, gaat een groep nog niet van start en zoeken we een zo goed mogelijke oplossing.

Ik wil misschien training geven of helpen organiseren, kan dat?
Uiteraard! We hebben Team Beachvolleybal die helpt de trainingen en groepen te organiseren en uiteraard een groep trainers. Meld je bij Sander of info@volley2beach.nl. Misschien training geven? Kom dan ook naar de trainersworkshop op dinsdagavond 9 mei!

Hoe werkt dit voor de CMV?
De CMV traint op woensdag 10, 17 en 24 mei nog indoor. Daarna is er 6 weken training op het zand. Precieze info over deze trainingsschema's is er via de CMV-appgroepen.

Ligt dit veldschema vast? 
Deze opzet is gemaakt om een goede balans tussen trainingen, clubavonden en vrij reserveren te vinden. In de loop van mei zal meer duidelijk worden over de totale behoefte aan deze verschillende mogelijkheden en het definitieve schema steeds duidelijker worden.

Wat is de contributie voor trainingen?
De contributie voor 8 weken beachtraining is €30 voor leden van Volley2B en €50 voor nog-niet-leden. Hierbij zit het beachlidmaatschap inbegrepen. Je mag dus ook velden reserveren wanneer het kan en bent welkom om mee te spelen op de clubavonden. Contributie wordt pas werkelijk geïnd als je onderdeel uitmaakt van een trainingsgroep die definitief van start is.

Wat doen we bij slecht weer? 
In principe gaat de training altijd door. Alleen bij onweer of een combinatie van kou en/of regen en/of storm kan er een training uitvallen. Dan volgt hierover 's middags communicatie.

Wat is het verschil tussen trainingen en clubavonden?
Bij trainingen maak je deel uit van een vaste groep en heb je een trainer. Na 8 weken training begrijp je meer van beachvolleybal en ben je hier beter in geworden. De clubavonden staan in het teken van potjes spelen met elkaar en de sociale sfeer op de locatie verder die avond.

Geplaatst in beach, nieuws.