Volley2Beach in 2023!

We kunnen beachvolleyballen! De eerste 100 kinderen maakten tijdens de Koningsspelen al kennis met onze locatie. In dit bericht lees je meer over inschrijven, trainingen, clubavonden, een trainersworkshop en het programma vanaf dinsdag 9 mei!

Beachtrainingen
Deze zomer werken we met 8 weken beachtraining. Op maandag 15 mei start de eerste week en het loopt door tot aan de zomervakantie. Schrijf je uiterlijk woensdag 10 mei in met dit formulier: https://forms.gle/Ro2EVWgvJE1ekCCM7. Kosten voor de trainingen zijn €30 voor leden van Volley2B, dit is inclusief het beachlidmaatschap.

Op basis van de aanmeldingen en beschikbare trainers vormen we groepen, deze communiceren we uiterlijk in het weekend voor de eerste trainingen. Het volledige beachschema inclusief de trainingsopties en verdere informatie over de trainingen vind je op deze pagina.

Beachlidmaatschap en clubavonden
Niet trainen, wel beachvolleyballen? Voor senioren, recreanten en jeugd is er een wekelijkse clubavond waar we georganiseerd vrij spelen. Een clubavond betekent: vrije inloop, ter plekke is er een systeem waardoor je zoveel mogelijk leuke potjes speelt en vooral je vaste Volley2B-avond deze zomer! Ook kun je op momenten dat er velden vrij zijn deze weer gaan reserveren. Wil je deze zomer velden reserveren of potjes spelen op een clubavond? Zorg dan dat je je via ditzelfde formulier aanmeldt voor het beachlidmaatschap: €10 voor leden van Volley2B.

1e clubavonden + trainersworkshop!
Na de meivakantie is de 1e week beachvolleybal. Het programma!
- Dinsdag 9 mei 19.30 uur: Clubavond Recreanten + Trainersworkshop (info en aanmelden!)
- Woensdag 10 mei 19.30 uur: Clubavond Senioren
- Vrijdag 12 mei 18.00 uur: Clubavond Jeugd

De CMV-groepen trainen 10 en 17 mei nog door in de zaal.

Locatie-update!
De velden en het terras liggen er prachtig bij. Ook de container staat er weer, in afwachting van het helaas tot eind mei vertraagde Paviljoen. Klaar voor een zomer beachvolleybal en gezelligheid!

Organisatie en contributies
Er zijn al veel leden die een handje helpen met de voorbereidingen voor het beachseizoen. Van de locatie tot Paviljoen, tot Koningsspelen tot CMV of administratie. Wil je ook een groep training geven? Helpen een toernooi organiseren? Of een ander idee? Alles over hoe we Volley2Beach willen gaan organiseren en een totaaloverzicht van contributies vind je op deze pagina.

Heb je vragen? Mail ons via info@volley2beach.nl

Volley2Beach: Alles over Trainingen!

Beachtrainingen!
Deze zomer werken we met 8 weken beachtraining. Op maandag 15 mei start de eerste trainingsweek en het loopt door tot aan de zomervakantie (vrijdag 7 juli). Schrijf je uiterlijk woensdag 10 mei in met dit formulier: https://forms.gle/Ro2EVWgvJE1ekCCM7. Hierboven het trainingsschema, hieronder antwoord op veel vragen over de trainingen! Volledige informatie over Volley2Beach in 2023 vind je via dit nieuwsbericht.

Hoe worden groepen samengesteld? 
In het inschrijfformulier geef je een aantal voorkeuren aan; trainingsdagen, motivatie en eventueel met wie je graag in de groep wilt. Op basis van je voorkeuren, inschatting van niveau en in geval van jeugd stellen we zo gelijkgestemd mogelijke groepen samen.

Is er sowieso plek voor me?
Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare trainers. Bij de jeugd streven we naar 1 trainer op 1 veld met maximaal 8 tot 10 jeugdspelers. Bij volwassenen kan dit 1 trainer op 2 velden met maximaal 16 spelers zijn. Indien er niet genoeg trainers zijn, gaat een groep nog niet van start en zoeken we een zo goed mogelijke oplossing.

Ik wil misschien training geven of helpen organiseren, kan dat?
Uiteraard! We hebben Team Beachvolleybal die helpt de trainingen en groepen te organiseren en uiteraard een groep trainers. Meld je bij Sander of info@volley2beach.nl. Misschien training geven? Kom dan ook naar de trainersworkshop op dinsdagavond 9 mei!

Hoe werkt dit voor de CMV?
De CMV traint op woensdag 10, 17 en 24 mei nog indoor. Daarna is er 6 weken training op het zand. Precieze info over deze trainingsschema's is er via de CMV-appgroepen.

Ligt dit veldschema vast? 
Deze opzet is gemaakt om een goede balans tussen trainingen, clubavonden en vrij reserveren te vinden. In de loop van mei zal meer duidelijk worden over de totale behoefte aan deze verschillende mogelijkheden en het definitieve schema steeds duidelijker worden.

Wat is de contributie voor trainingen?
De contributie voor 8 weken beachtraining is €30 voor leden van Volley2B en €50 voor nog-niet-leden. Hierbij zit het beachlidmaatschap inbegrepen. Je mag dus ook velden reserveren wanneer het kan en bent welkom om mee te spelen op de clubavonden. Contributie wordt pas werkelijk geïnd als je onderdeel uitmaakt van een trainingsgroep die definitief van start is.

Wat doen we bij slecht weer? 
In principe gaat de training altijd door. Alleen bij onweer of een combinatie van kou en/of regen en/of storm kan er een training uitvallen. Dan volgt hierover 's middags communicatie.

Wat is het verschil tussen trainingen en clubavonden?
Bij trainingen maak je deel uit van een vaste groep en heb je een trainer. Na 8 weken training begrijp je meer van beachvolleybal en ben je hier beter in geworden. De clubavonden staan in het teken van potjes spelen met elkaar en de sociale sfeer op de locatie verder die avond.

Volley2Beach: organisatie en contributies

Doelen
Met Volley2Beach hebben we de volgende doelen:
1. >90% van de leden van Volley2B is deze zomer een keer op onze nieuwe locatie. Om te spelen, trainen, iets te organiseren, voor de gezelligheid of om te spelen of aanmoedigen bij een toernooi. Volley2Beach zorgt ervoor dat we elkaar het hele jaar kunnen blijven zien en samen blijven volleyballen
2. Beach levert een positieve bijdrage aan de Volley2B begroting, terwijl de extra beachcontributie voor Volley2B leden laagdrempelig blijft.
3. Meer dan 10.000 sporturen op onze locatie
4. Minimaal 4 nieuwe partners per seizoen
5. Twee nieuwe (beach)sporten per seizoen

Informatie over de start van het seizoen in 2023, inschrijven, trainingen, clubavonden en een trainersworkshop vind je in dit nieuwsbericht. Hieronder meer over de organisatie en contributies bij Volley2Beach.

Organisatie

Essentieel om op lange termijn een sterk Volley2Beach te hebben, waar iedereen met plezier komt en energie krijgt van de bijdrage die hij/zij levert is een stabiele organisatie waar vele handen licht werk maken. Belangrijk voor 2023 is om die organisatie op te bouwen. Uitgangspunten daarvoor:
- Volledig onderdeel van Volley2B
- Behapbare taken
- Doen waar je energie van krijgt
- Beachvrijwilligers kunnen juist ook leden zijn die zich alleen voor beach inzetten (als trainer of vrijwilliger), of juist ook de leden die nu nog alleen beachlid zijn (niet of niet meer indoor spelen bij Volley2B)

Bovenaan dit bericht een plaatje van de organisatie en teams waar we naar streven. Wil je een bijdrage leveren? Zie je iets wat je leuk lijkt? Of gewoon eens sparren over wat er kan? Neem contact op met info@volley2beach.nl, Sander of een ander bestuurslid!

Contributies

Uitgangspunten voor de contributies deze zomer zijn:
- Laagdrempelig, in balans met indoor-contributie en passend bij een beachafdeling-in-opbouw
- Wel een bijdrage om bij te dragen aan kosten (materialen, locatie, trainersvergoedingen)
- Ook nog-niet-leden van Volley2B verbinden we graag (weer) bij de vereniging via beachvolleybal