• Aanname beleid begeleiders

  Wij willen natuurlijk dat de (jeugdige) sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn. Ons aannamebeleid voor trainers/vrijwilligers bestaat daarom uit verschillende onderdelen waardoor wij als vereniging een beeld krijgen van de trainers /vrijwilligers die een functie binnen de vereniging (gaan) vervullen.

  Aannamebeleid trainers/begeleiders en vrijwilligers
  * Iemand van het bestuur/TC houdt een (kennismakings)gesprek met een aspirant begeleider.
  * Trainers/begeleiders zijn (meestal) lid van de bond en dienen zich te houden aan de gedragsregels en ??codes van de Nevobo. Zij ontvangen informatie hierover tijdens het kennismakingsgesprek.
  *Degenen die geen lid zijn dienen een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  *miv. Seizoen 2017-2018 zal er van trainers/begeleiders en vrijwilligers die met jeugdleden omgaan een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden.